Lastikci – Hakkında

Pendik, İstanbul’un Anadolu yakasında yeralan ve Marmara Denizine sahili olan bir ilçesi.
İlçenin malum en eski adı Pantikapeun’dur. Roma, Bizans, Doğu Roma ve Latin İmparatorluğu dönemlerinde her tarafı duvarla çevrili beş duvarlı anlamına da gelen Pantichion,
Panlihion ve Tayni Tiyni isimleride kullanılmıştır. Bu adlar Osmanlı döneminden itibaren değişikliğe uğrayarak günümüzde olduğu gibi Pendik olarak kullanılmaktadır.
Son neolitik çağa tarihlenen Pendik yerleşmesine ilişkin arkeolojik eserler İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.
Pendik’teki en eski yerleşim olarak Makedonlar bilinse de meydana getirilen kazılarda 3-4 bin yıllık insan kalıntıları bulunmuştur. Roma ve Doğu Roma hakimiyetinin peşinden 1080-1083’de Selçuklularda kaldıysa da, yeniden Latin İmparatorluğu eline geçmiştir.1306’da ise Osmanlı hakimiyetine girmiştir ancak bu Bizansın geri kazanma çabalarını doğurmuş ve 1329-1330 tarihlerinde Pelekanon savaşıyla bu çabalar sonuçsuz kalmıştır. 1400 senesinde senedirım Bayezid döneminde Abdurrahman Gazi alana dek boş kalmış olan Pendik, bu tarihten itibaren tamamen Türk hâkimiyetindeki bir yerleşim yeri olmuştur.

Osmanlı hâkimiyetinde küçük bir balıkçı kasabası durumunda bulunan Pendik, geçirdiği büyük bir yangınla tamamen kül olmuştur kaynaklara bakılırsa 1200 hane ve dükkânı kül eden 50 saatlik yangından sonrasında Ayan Meclisi Senato Hariciye Encümen Reisi Azaryan Efendi Paris’ten mühendis ve mimarlar getirterek yeni yerleşimin planlarını çizdirmiştir. Planlara da şehir merkezine adının ilk harfini koydurtarak imzasını atmıştır. Günümüzde Gazipaşa-İsmetpaşa ve Orhan Maltepe Caddelerinin oluşturduğu çizgiler hala ilçenin en işlek merkezi durumundadır.

Osmanlı döneminden Gebze ilçesine bağlı bir köy iken daha sonrasında Üsküdar Mutasarrıflığına bağlı Kartal Sancağı bünyesinde bir nahiye olmuştur. Nihayet 04.07.1987 tarihinde 19507 sayılı Resmi Gazete de gösterilen 3392 sayılı kanun ile ilçe olmuş ve teşkilatlanmasını tamamlayarak 11.08.1988 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

İlçede, Kaynarca ve Pendik arasında sahile 50 metre uzaklıkta, neolitik dönemden kalma ve M.Ö. 6500 senesinde kurulduğu sanılan, 32 mezarın ve ev temelleri kalıntılarının bulunmuş olduğu eski bir yerleşim bölgesi bulunmuştur.

İlave bilgi

7/24 HizmetEVET
BayilikSava
Mobil Lastik HizmetiEVET
Rot Balans HizmetiEVET

Yorumlar

Cevap bırakın